I en debattartikel publicerad på SVT Opinion den 6 juni 2017 oroar sig 20 undertecknare för modersmålsundervisningens fallande status, och menar att flerspråkighet måste ses som en tillgång för samhället snarare än en kostnad. Man föreslår ett antal åtgärder, bland annat att modersmålsundervisningen ska göras till ett reglerat ämne i skollagen med garanterad undervisningstid.

Utdrag ur artikeln:

"I Sverige talas det många språk och forskning visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man har goda kunskaper i sitt modersmål. Det stärker identiteten och bidrar också till framgång i studier och högre betyg i skolans andra ämnen.

Därför är en fungerande modersmålsundervisning med legitimerade modersmålslärare en av nycklarna till en framtidssäkring av Sverige.

Tyvärr ser vi att modersmålsämnet har prioriterats ned och att det upplevs som ett onödigt och dyrt ämne.

En inställning har smugit sig in att elever med annat modersmål än svenska, bara ska lära sig på svenska och att kunskaper bara kan utvecklas om det sker på svenska språket.

Det är en utveckling som är helt kontraproduktiv, både för individen och för samhället. Vi måste ta vara på förmånen att ha en flerspråkig befolkning. Vi vet inte vilka kunskaper och förmågor som kommer att vara viktiga i framtiden."


Av de 20 undertecknarna till artikeln har sex stycken anknytning till Institutionen för språkdidaktik:

  • Anne Reath Warren, doktorand
  • Christina Hedman, universitetslektor i svenska som andraspråk
  • Inger Lindberg, professor emerita i tvåspråkighet
  • Jenny Rosén, universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk
  • Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  • Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk
     

► Läs hela debattartikeln på SVT Opinion:

"Ja vi vill leva, vi vill dö i ett flerspråkigt Norden"