Stockholms universitet initierade 2016 en särskild tvärvetenskaplig satsning på temat Barn, migration och integration.

Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse för de utmaningar och möjligheter som följer med att så många barn kommit till Sverige under senare tid. En samhällsutveckling som får konsekvenser för bland annat förskola och skola, socialtjänst, rättssystem, vård och omsorg.

Sex postdoktorer

Forskningssatsningen Barn, migration och integration är fakultetsöverskridande, men samordnas av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten. Sedan början av året bedriver sex postdoktorer från olika vetenskapsdiscipliner varsina tvååriga forskningsprojekt inom ramen för satsningen. Universitetslektor Sari Vuorenpää vid Institutionen för språkdidaktik är en av dem.

Sari Vuorenpää
Sari Vuorenpää

Sari Vuorenpää disputerade i april 2016 inom ämnet svenska språket med avhandlingen Litteracitet genom interaktion, där samtal i flerspråkiga miljöer är en central aspekt.

I sitt nya projekt Litteracitet - en dörröppnare till livet avser nu Sari att fördjupa och bredda den forskningen. Hon vill skapa kunskap om barns lärande genom att identifiera språk- och kunskapsutvecklande praktiker som även ger den flerspråkiga eleven optimala möjligheter till lärande.

Workshops och seminarier

Förutom postdoktorerna kommer en eller flera internationella gästforskare att knytas till satsningen Barn, migration och integration. Under 2017 och 2018 är ett antal evenemang som workshops och seminarier inplanerade. En slutkonferens och en publikation planeras till början av 2019.