Kristdemokraterna vill lägga ner modersmålsundervisningen i svenska skolor. De menar att det finns en rad brister i dagens modersmålsundervisning, bland annat att många lärare inte är behöriga och att var fjärde skola inte får godkänt av Skolinspektionen.

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, håller inte med om att dessa problem löser sig genom att ämnet slopas.

- Jag skulle vilja att Kristdemokraterna och andra politiker tittar närmare på en statlig utredning från förra året. Där finns en gedigen forskningsgenomgång av modersmålsämnet. Man ser att ämnet är eftersatt, men man kommer fram till andra slutsatser - att man snarare behöver göra mer plats för ämnet, säger hon i ett två minuter långt inslag på SVT Nyheter.

Lyssna på hela inslaget här:

Christina Hedman intervjuas i SVT Nyheter
Christina Hedman om varför hon menar att modersmålsundervisning är viktigt. Foto: Jessica Gow/TT

 

-----------

NC tycker till

Tillsammans med Christina Hedman belyser även Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) att modersmålsundervisning har stor betydelse för såväl individ, skola som samhälle:

/.../ På samma sätt som svenskundervisningen avser modersmålsämnet att ge läs- och skrivfärdigheter, ett skolmässigt, breddat och avancerat språkbruk och möjlighet att kunna tillägna sig en utökad repertoar av texttyper, även skönlitterär läsning. Inget av detta får man nödvändigtvis med sig hemifrån. Forskning visar att läsfärdigheter utvecklas i modersmålsundervisningen trots modersmålsämnets begränsade undervisningstid, vilket indikerar att ytterligare lärande skulle möjliggöras med ett utökat utrymme för ämnet. /.../

Läs hela inlägget på NC:s webb:
Modersmålsämnets betydelse för individ, skola och samhälle