Kontakt

Kontakt

Vi är cirka 130 personer som arbetar vid Institutionen för språkdidaktik. Administratörer, doktorander, forskare, lärare med flera. Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.

På grund av coronapandemin bedriver Institutionen för språkdidaktik webbaserad undervisning fram till sista oktober 2021 och våra lokaler är stängda för besök.

 

Administration

Administrationsgruppen utgör ett verksamhetsstöd för i stort sett hela institutionen.

Doktorander

På våra doktoranders profilsidor kan du läsa om deras olika avhandlingsarbeten.

Forskare

Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.

Fristående enheter

Institutionen för språkdidaktik har tre fristående enheter med egna uppdrag som delvis skiljer sig från institutionens kärnverksamhet.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen fungerar som rådgivande organ till institutionsledningen och består av samtliga chefer med personalansvar.

Utbildningsansvariga

Programansvariga och studierektorer har övergripande ansvar för våra utbildningar.

Ämnesgrupper

Institutionens lärare är organiserade i ämnesgrupper som leds av en studierektor.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

institutionsledning

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736