Telefon- och besökstider

Studentexpedition

Studievägledning

Administrativ chef

Maria Lans, 08-1207 6643, maria.lans@isd.su.se
övergripande administrativt ansvar, personalfrågor

Ekonomi

Agneta Eiseborn, 08-1207 6061, agneta.eiseborn@isd.su.se
budget, budgetuppföljning, projekt

Marja Vatalis, 08-1207 6695, marja.vatalis@isd.su.se
ekonomihandläggning, sjukanmälan

Information/IT

Hilda Bergmar, 08-1207 6699, hilda.bergmar@isd.su.se
informatör - webbplatsen, trycksaker, visuell identitet, nyhetsbrev

Benny Pettersson, 08-1207 6740, benny.pettersson@isd.su.se
institutionstekniker - IT-beställningar/-support, ipad, programlicenser, stödsystem (Athena, Box, Mondo, Urkund)

Internationellt

Suk-Hi Cho, 08-1207 6647, international@isd.su.se
internationell koordinator - student- och personalmobilitet

Studievägledning

Pia Engberg, 08-1207 6741, studievagledare@isd.su.se
grundlärare F-3, fristående kurser grundnivå & avancerad nivå

Heléne Norstedt, 08-1207 6657, studievagledare@isd.su.se
ämneslärare språk

Josefin Bloch, 08-1207 6649, studievagledare@isd.su.se
fristående kurser i svenska som andraspråk

Tillgodoräkning & Dispens

Pia Engberg, 08-1207 6741, pia.engberg@isd.su.se

Utbildningsadministration

Josefin Bloch, 08-1207 6649, josefin.bloch@isd.su.se
fristående kurser i svenska som andraspråk, lärarlyftet, uppdragsutbildning

Lena Brandel, 08-1207 6700, lena.brandel@isd.su.se
grundlärare F-3, ULV, VAL

Tomas Brännmark, 08-1207 6625, tomas.brannmark@isd.su.se
fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, kandidat/master, ULV, VAL

Heléne Norstedt, 08-1207 6657, amneslarare@isd.su.se
ämneslärare språk, ULV, VAL, KPU/Kombi

Margareta Skoglund Ålin, 08-1207 6683, margareta.skoglund.alin@isd.su.se
forskarutbildning

Övrig administration

Zakaria Lemmouh, 08-1207 6602, lokalbokning@isd.su.se
lokalbokning, schemaläggning

Josefin Bloch, 08-1207 6649, josefin.bloch@isd.su.se
kursplaner, kurslitteratur, betygskriterier, SISU, utbildningskatalog

Margareta Skoglund Ålin, 08-1207 6683, margareta.skoglund.alin@isd.su.se
prefektassistent, diariet, DiVA

Benny Pettersson, benny.pettersson@isd.su.se
materialinköp, service