Välkommen till Skolforum & Framtidens lärande
29-30 oktober 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö

Skolforum är en nationell mötesplats för svensk skola och årets viktigaste fortbildningsdagar där lärare och skolledare från hela landet möts och inspireras. För perspektiv och samtal kring professionsfrågor, för beprövad erfarenhet och vetenskap, för centrala frågor för dagens - och framtidens - skola. Från förskola till vuxenutbildning. Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel.

Framtidens lärande är en konferens om digitalisering i skolan och en mötesplats för att skapa en dialog mellan beslutsfattare, praktik, forskning och leverantörer. Konferensen har arrangerats sedan 2009 av stiftelsen DIU med partners.

- Sverige behöver en nationell skolscen, där hela den svenska skolvärlden samlas och diskuterar skolans utveckling, säger Peter Becker, ansvarig på stiftelsen DIU, Datorn i Utbildningen, och koordinator för Framtidens lärande.

De två mötesplatserna kompletterar varandra, konstaterar arrangörerna.

Biljetter

Du bokar din biljett på Skolforums webbplats.

► Fri entré för lärarstudenter:​
Här skaffar du biljett till Skolforum 2018

► ​För dig som behöver köpa biljett:​
Här skaffar du biljett till Skolforum 2018