För att dina betyg ska hinna registreras innan första antagningen, behöver du skicka in dem senast den 2 december.

Vad du behöver ladda upp varierar, beroende på om det är första gången du söker eller om du har sökt högskoleutbildning tidigare. De flesta av landets gymnasieskolor för över gymnasieexamen till en nationell betygsdatabas. Det brukar ta ett par dagar för betyget att föras över.

► Läs mer på Antagning.se > Ladda upp rätt papper