Patricia Staaf, fil lic i svenska språket och föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö högskola.
Patricia Staaf, fil lic i svenska språket och föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö högskola.

Institutionen för språkdidaktik och Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet arrangerar under läsåret 2015/2016 en seminarieserie om universitetspedagogik och språk.

En av de inbjudna föreläsarna är Patricia Staaf från Malmö högskola, fil lic i svenska språket och föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap. Hennes seminarium har titeln Som man frågar får man svar.

 

Tid: Onsdag 4 november kl 15.00-16.30
Plats: Sal F413, Södra Huset, Hus F plan 4

Utifrån Patricia Staafs licentiatavhandling presenteras och diskuteras skribentroller och språkfunktioner i hemtentors uppgiftsinstruktioner och andraspråksstudenters provsvar. Kan en mer medveten användning av de två begreppen gynna nya studenters, och i synnerhet andraspråksstudenters, möte med det akademiska skrivandet? Kan skribentroller och språkfunktioner användas som pedagogiska verktyg för att  dels skapa förståelse för förväntningar och krav, dels ge återkoppling?

Alla intresserade är välkomna!