Den 1-2 juni 2015 stod Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, som värd för symposiet Language in Science Education. Symposiet arrangerades med hjälp av medel som Stockholms universitet avsatt för initiering av forskningssamarbeten med särskilt prioriterade länder/lärosäten, i samarbete med det VR-finansierade FEM-projektet (Flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik).

Lay Hoon SEAH och Kok Sing TANG, National Institute of Education, Singapore
Lay Hoon SEAH och Kok Sing TANG, National Institute of Education, Singapore
 
 

Under dessa två dagar hade vi besök av Dr Kok Sing TANG och Dr Lay Hoon SEAH från National Institute of Education i Singapore.

Under symposiet höll forskare från Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet samt National Institute of Education i Singapore ett antal forskningspresentationer med fokus på språk och lärande i naturvetenskapliga klassrum.

Presentationer av:

  • Lay Hoon SEAH, Kok Sing TANG - National Institute of Education, Singapore
  • Monica Axelsson, Kristina Danielsson, Jenny Uddling - Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
  • Maria Andrée, Britt Jakobson, B-O Molander, Jesús Piqueras, Carl-Johan Rundgren, Zeynep Ünsal - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Presentationerna hölls på engelska.

Program

1 JUNE:
09.00 Kristina Danielsson (ISD), Bengt-Olof Molander (MND/Rektorsråd): Welcome
09.20-10.10 Kristina Danielsson (ISD), Lay Hoon Seah (NIE), Kok Sing Tang (NIE): Multimodal connections and practices in science education
10.10-10.40 Coffee
10.40-11.30 Kok Sing Tang: Towards a model of supporting language and literacy practices for science teaching and learning
11.30-13.00 Lunch (bekostas av deltagarna själva)
13.00-13.50 Lay Hoon Seah (NIE): The language demands of primary school science: A study of teachers' talk on heat and temperature
13.55-14.45 Monica Axelsson (ISD), Kristina Danielsson (ISD), Britt Jakobson (MND), Jenny Uddling (ISD): The sun sets in the west. Multilingual students' meaning-making in school physics
14.45-15.15 Coffee
15.15-16.05 Zeynep Ünsal (MND):  Language use in a multilingual class: A study of the relation between bilingual students' languages and their meaning-making in science
16.10-17.00 Joint discussion

2 JUNE:
09.00-09.50 Britt Jakobson (MND): Aesthetic experience in elementary school science
09.50-10.20 Coffee
10.20-11.30 Jesús Piqueras (MND): Language use, meaning and development of discursive themes in a Science museum
11.30-13.00 Lunch (bekostas av deltagarna själva)
13.00-13.50 Bengt-Olov Molander (MND): On the role of metaphors and dialogue for scientific meaning making
13.55-14.45 Maria Andrée (MND): An exploration of ways of analyzing incorporation of speech genres of inquiry in primary science education
14.45-15.15 Coffee
15.15-16.05 Carl-Johan Rundgren (MND): Students' use of scientific terms, metaphors, and help-words in meaning-making of biomolecular visualizations
16.10-17.00 Joint discussion, Closing