Det ämnesmässiga temat var Genre. Temat var tänkt att omfatta såväl litteraturvetenskapliga som språkvetenskapliga perspektiv. Två av plenarföredragen behandlade genre:

  • Professor Mary Macken-Horarik, University of New England, Sidney, tog upp språkvetenskapliga perspektiv på ämnet
  • Fil. dr Christian Mehrstam, Högskolan Väst, behandlade litteraturvetenskapliga perspektiv på ämnet

Genom både retrospektivt, självreflekterande och framåtblickande plenarföredrag uppmärksammades det också att det var den tionde konferensen.