Under konferensdagarna förenades ny forskning med beprövade och goda undervisningserfarenheter. Vidare gavs under konferensen utrymme för workshoppar samt reflektion och erfarenhetsutbyte.

Foto: Eva Dalin.
 

Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

Konferens om språkintroduktionsprogrammet.
► Torsdag 21 mars kl 12-17.30 och fredag 22 mars kl 9-16.15

Fritt inträde för studenter och anställda vid Institutionen för språkdidaktik.

Program

Program Språkintrokonferensen 2019 (1256 Kb)

Föreläsningar och workshoppar med bland andra Qarin Franker, Hülya Basaran, Mirjam Hagström, Emmy-Linda Svensson & Stina Bauer och Monica Lindvall:

Arbete med nyanlända ungdomars litteraciteter - ett visuellt, verbalt och flerspråkigt gränsöverskridande

Qarin Franker, fil.dr och lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

 

Språkutveckling för ungdomar i en digital tid

Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk med ansvar för grundskolan.

 

Ung och ny i Sverige - en vardag på ett sidospår

Mirjam Hagström är fil.dr vid Tema barn, Linköpings universitet, och arbetar som lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

 

Språk och Yrke - ett ämnesintegrerat undervisningsprojekt

Emmy-Linda Svensson är förstelärare och undervisar i svenska som andraspråk, historia och religion. Stina Bauer är yrkeslärare på Hantverksprogrammet med inriktning mot ämnet Finsnickeri.

 

Tematiskt ämnesövergripande arbete - om identitet, kärlek och relationer

Monica Lindvall är medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk med ansvar för språkintroduktion och svenska som andraspråk på gymnasiet.