Institutionen för språkdidaktik erbjuder tre introduktionsdagar som är speciellt framtagna för dig som ska gå grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3:

Foto: Racorn, Mostphotos

ONSDAG 26 AUGUSTI

TORSDAG 27 AUGUSTI

FREDAG 28 AUGUSTI


Du får bland annat lyssna till en inspirerande föreläsning om hur det är att vara grundlärare och så möter du studenter som berättar hur det är att plugga. Du får också en hel del bra information som gör det lättare för dig att komma igång med dina studier.

På eftermiddagarna kan du delta i de aktiviteter som Föreningen Lärarstudenterna anordnar och lära känna andra lärarstudenter redan före terminsstart.

I år sker introduktionsdagarna på distans med digitala träffar i Zoom. För att delta behöver du installera Zoom i din dator eller mobil - följ instruktionerna på den här sidan: Installera och logga in i e-mötestjänsten Zoom

ONSDAG 26 AUGUSTI

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras, dock senast en vecka före introduktionen startar.

Länkar till Zoom-rummen får du i augusti, efter att du har registrerat dig.

09.00-09.20 Zoom Välkommen till lärarutbildningen!
Presentation av programmets struktur.
09.20-09.30 Zoom Lärarinsparquen
Föreningen Lärarstudenterna hälsar välkommen och presenterar Lärarinsparquen, som består av två veckor med roliga aktiviteter för nya lärarstudenter.
09.30-10.00 Zoom Inspirationsföreläsning
Att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1-3.
10.00-10.15   Rast
10.15-10.45 Zoom Stockholms universitets digitala lärplattform Athena
Visning av lärplattformen utifrån utbildningens första kurs.
10.45-11.00   Rast
11.00-11.30 Athena Biblioteket
Att läsa en kurslitteraturlista samt information om lånerutiner.
11.30-12.30   Lunch
12.30- Zoom Föreningen Lärarstudenterna
Teambuildingaktiviteter.

 

TORSDAG 27 AUGUSTI

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras, dock senast en vecka före introduktionen startar.

Länkar till Zoom-rummen får du i augusti, efter att du har registrerat dig.

09.00-10.10 Zoom Studie- och språkverkstaden
Att komma igång som student.
10.10-10.20 Zoom Språkstudion
Vad är Språkstudion och vad kan man göra där?
10.20-10.40   Rast
10.40-12.00 Zoom Introduktionsföreläsning
Grupprocesser och grupparbete.
12.00-13.00   Lunch
13.00- Zoom Föreningen Lärarstudenterna
Lärarstudent 1-0-1 [one-oh-one] - en introduktion till studentlivet på Stockholms universitet och i Stockholm.

 

FREDAG 28 AUGUSTI

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras, dock senast en vecka före introduktionen startar.

Länkar till Zoom-rummen får du i augusti, efter att du har registrerat dig.

09.00-10.00 Zoom Utbildningens första år
Presentation av de teoretiska kurserna under det första året (svenska, UVK - utbildningsvetenskaplig kärna, matematik, engelska).
10.00-10.10 Zoom Studentkåren
10.10-10.40   Rast
11.00-12.00   Välkomstseminarium för alla nya studenter vid Stockholms universitet
Viktig information och praktiska tips inför din studietid.
12.00-13.00   Lunch
13.00-13.30 Zoom VFU
Information om verksamhetsförlagd utbildning.
13.30-14.20 Zoom Att vara lärarstudent
Äldre studenter berättar om studier, VFU och om att göra VFU utomlands.
14.20-14.30 Zoom Introduktionsdagarna för grundlärarprogrammet F-3 avrundas