Högre seminariet

Högre seminariet

Vid institutionens högre seminarier presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av institutionens forskare och doktorander och av forskare som gästar Institutionen för språkdidaktik. Seminarierna är indelade i tre huvudspår, ett med inriktning mot svenska (läs-, skriv- och litteraturdidaktik), ett mot svenska som andraspråk och ett mot moderna språk och engelska.

Övriga konferenser & seminarier

Institutionen för språkdidaktik deltar även i, eller står som värd för, andra typer av konferenser och seminarier.

Tidigare Högre seminarier

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Studentexpeditionen

LEDNING

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736