Professor Ben Rampton
Professor Ben Rampton

Föreläsningen ges inom ramen för en doktorandkurs i lingvistisk etnografi, som ges av Institutionen för språkdidaktik i samarbete med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, men den är öppen för alla intresserade.

Föreläsningen ges även inom det nystartade och fakultetsfinansierade nätverket i Lingvistisk etnografi vid Stockholms universitet.

Gästföreläsning med Ben Rampton:
Linguistic ethnography in Britain & Europe: Perspectives, origins and organisation

► Måndag 4 juni kl 9.30-11.30 i sal D416, Södra huset.

Drawing on US linguistic anthropology but infusing it with interdisciplinary and applied concerns of its own, linguistic ethnography has grown substantially in Britain and Europe over the last 15 years (>375 publications aligned with it explicitly in 2017, compared with just 2 in 2000).

In this presentation, we (a) outline LE's origins and inspiration, (b) sketch the organisational practices supporting it, (c) describe its distinctive contribution to understanding contemporary cultural processes.