I det andra urvalet prövas du utifrån de svar som du lämnat tidigare.

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet.

Om du nu blivit antagen till en utbildning, har de utbildningar du satt längre ner i din anmälan strukits. Det gäller också de utbildningar du kan ha varit antagen till i det första urvalet.

Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken till alla utbildningar.

► Läs mer på Antagning.se