Forskning

Vi forskar inom språk- och litteraturdidaktik

Vid Institutionen för språkdidaktik bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling.

Publikationer

På sidan Publikationer kan du söka efter alla typer av publikationer som medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik registrerat i universitetets databas DiVA. Här nedan ett smakprov:

Nyaste artiklarna

Nästa ELE-konferens

Den andra ELE-konferensen kommer att hållas vid Universitetet i Oslo 9-11 juni 2021.

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

DiVA vid Stockholms universitet

Sök efter publikationer i DiVA