I kursen behandlas språkdidaktisk teoribildning och metoder för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Resultat och pedagogiska tillämpningar av språkdidaktisk forskning diskuteras och problematiseras. Det ämnesmässiga fokuset ligger på undervisning, inlärning och bedömning av andraspråk eller främmande språk samt språklärares och elevers tänkande och föreställningar kring dessa frågor.

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista - US019DO (gäller från HT 2019) (477 Kb)

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista - US019DO (gäller från VT 2021) (460 Kb)


Schema HT 2020 - US019DO

Kursansvarig HT 2020: Camilla Bardel
 

Schema VT 2021 - US019DO

Kursansvarig VT 2021: Una Cunningham

Du som vill gå den här kursen behöver anmäla dig till: margareta.skoglund.alin@isd.su.se