I kursen behandlas teoretiska och forskningsmetodologiska frågor relaterade till flerspråkighet, andraspråks- och främmandespråksinlärning utifrån ett didaktiskt och utbildningspolitiskt perspektiv. Utgångspunkten för diskussionerna är flerspråkiga individers möjlighet till språkutveckling och lärande på flera språk i olika undervisningskontexter. Mot bakgrund av nämnda perspektiv diskuteras och problematiseras vedertagna begrepp inom andraspråks- och flerspråkighetsforskningen.

Kursbeskrivning inkl. litteraturlista - US007DO (404 Kb)


Schema VT 2021 - US007DO

Kursansvarig VT 2021: Kamilla György Ullholm