Forskarskolor

Forskarskolor

Institutionen för språkdidaktik deltar i flera nationella och regionala forskarskolor.

Ny forskarskola för lärarutbildare: Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska

Flera av institutionens doktorander deltar dock inte i någon forskarskola. Läs om alla våra doktorander och deras avhandlingsarbeten: Doktorander

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Humanistiska fakultetens forskarskola

e-publicering, DiVA, mallar

Stockholms universitetsbibliotek

dina rättigheter som doktorand

Universitets- och högskoleverkets doktorandhandbok

su:s forskning presenteras

Öppna föreläsningar SU