Bild från Mostphotos. Foto: Katja Kircher
 

Disputation:
Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

► Fredag 18 oktober kl 13-15 i William Olsson-salen, Geovetenskapens hus.

Jenny Uddling vid Institutionen för språkdidaktik försvarar sin doktorsavhandling.
Opponent är docent Åsa af Geijerstam vid Uppsala universitet.

Jenny Uddling

Avhandlingsstudien belyser hur två lärare, som själva uttryckt att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och vana att undervisa i språkligt heterogena klasser, bearbetar läromedelstexter i interaktion med sina elever i årskurs 5 respektive årskurs 8 i skolämnet fysik.

Textsamtalens möjligheter hör bland annat samman med lärarnas omfattande textbearbetningar, lärarnas förväntan på att eleverna själva ska använda läromedelstextens ord och uttryck samt att lärarna modellerade ett läsande som eleverna kunde ta efter.

Textsamtalens begränsningar hör bland annat samman med att lärarnas vardagsspråksanvändning inte alltid blev en resurs för eleverna samt att språket ibland blev ett eget lärandeobjekt åtskilt från ämnesinnehållet.

Alla intresserade är välkomna till disputationen!