Michael Svendsen Pedersen
Michael Svendsen Pedersen

Abstract
Et af andetsprogsundervisningen formål er at give kursisterne de kommunikative kompetencer der er nødvendige for at de kan indgå i arbejdsfunktioner og arbejdsfællesskaber på deres arbejdspladser. Her består den pædagogiske opgave i at skabe en sammenhæng eller et samspil mellem den kommunikation der foregår på arbejdspladsen, og det sprog der arbejdes med i sprogundervisningen – et samspil hvor arbejdsrummet og undervisningsrummet tilsammen udgør et sprogligt læringsrum.

Hvordan man konkret etablerer dette samspil mellem arbejdsrum og undervisningsrum, afhænger af mange forskellige forhold, først og fremmest af hvad det er for et syn på sprog og (sprog)læring man tager udgangspunkt i. Derudover er samspillet også bestemt af kursisternes muligheder for at bruge sprog på arbejdspladsen, ligesom de formelle rammer for sprogundervisningen spiller en rolle, ikke mindst fordi kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet ofte også er knyttet til en politisk målsætning om deres integration i samfundet (Sandwall 2013, p. 11 ff; Lund & Pedersen 2006). Endelig er det afgørende at kursisternes oplever at deres deltagelse i den arbejdsrettede sproglæring giver subjektiv mening for dem.

Der er således mange ting på spil når der skal skabes pædagogiske rammer for sproglæring i samspillet mellem arbejdsrum og undervisningsrum. I seminariet vil jeg først præsentere tre forskellige tilgange til dette samspil, derefter vil jeg give eksempler på disse tilgange på baggrund af erfaringer fra to projekter i arbejdsrettet dansk som andetsprog.