Professor Gisela Håkansson

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenska som andraspråksgruppen var värd för detta seminarium med professor Gisela Håkansson.

Abstract

Processbarhetsteorin (PT; Pienemann 1998, Pienemann & Håkansson 1999, Dyson & Håkansson 2017) beskriver utvecklingen av andraspråkets grammatik i en serie av steg som bestäms utifrån inlärarens växande processningsförmåga.

Fram till idag har PT applicerats på andraspråksutvecklingen hos 17 olika språk, från sex olika språkfamiljer. Denna tvärspråkliga tillämpning är både en styrka och en utmaning inom PT. Styrkan är att man kan beskriva inlärarspråkets utveckling i universella steg, utmaningen är de olika språkens skiftande karaktär.

Bland de språk som har analyserats finns både analytiska och syntetiska språk, språk med olika krav på ordföljd och med olika sätt att markera satsfunktioner. I mitt föredrag kommer jag att presentera några av de problem som uppstår när man har att göra med tvärspråkliga data.