Adrienne Gear
Adrienne Gear

Non Fiction Power
Adrienne Gear, Vancouver, Canada

Adrienne Gear is an elementary teacher in Vancouver, Canada, where she has taught for over 20 years. She is also a writer and has published three professional resources for teachers in the area of literacy:

  • Reading Power: Teaching Students How to Think While They Read (Pembroke 2006)
  • Nonfiction Reading Power: Teaching Students How To Think While They Read All Kinds of Information (Pembroke, 2008)
  • Writing Power: Engaging Thinking Through Writing (Pembroke, 2011)

She is currently working on her fourth book called Nonfiction Writing Power.
 

I april 2015 gästade Adrienne Gear Institutionen för språkdidaktik för att hålla ett högre seminarium. Universitetslektor Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik, introducerade Adrienne för oss, då hon är "en del" av Barbros avhandling Att bedöma elevers läsförståelse. I april kom även en svensk översättning av Adrienne Gears bok, med den svenska titeln "Att läsa faktatexter".

Högre seminariet ISD
torsdagen den 23 april 2015