"Grannen är vackrast med glitter" - minimala par och fonetiska fallgropar i bruten svenska
Universitetslektor Elisabeth Zetterholm, Stockholms universitet

Universitetslektor Elisabeth Zetterholm presenterade en del av sin senaste forskning omkring bruten svenska och det som kan uppfattas som svårigheter vid inlärning av det svenska uttalet. Hon vill också visa på hur en brytning ibland kan härledas till fonologin i inlärarens modersmål och hur medvetenheten om det kan öka förståelsen för uttalssvårigheter och i förlängningen förbättra uttalsundervisningen.

Det är inte alltid enkelt att lära sig ett nytt språk, framför allt inte som vuxen. Det tycks inte heller helt enkelt att lära ut det svenska språket och att som lärare förstå vad som kan vara knepigt för inlärare med olika modersmål.

Andraspråksundervisningen har länge fokuserat på den svenska grammatiken med till exempel ordinlärning och syntax, men Elisabeth Zetterholm vill fokusera på svenskans fonologi och fonetik i uttalsundervisningen. Den delen av undervisningen förutsätter att läraren är medveten om såväl minimala par som fonetiska fallgropar i svenskan.

Högre seminariet ISD
tisdagen den 21 oktober 2014