Angela Marx Åberg
Angela Marx Åberg

Angela Marx Åberg är universitetslektor i tyska med didaktisk inriktning, undervisar blivande och verksamma lärare i moderna språk och svenska som andraspråk inom ämneslärarutbildningen och samarbetsprogrammet Nordiskt masterprogram för språklärare. Hennes intresseområden är litterarturdidaktiska och litteracitetsorienterade.

"Enligt internationella jämförelsestudier sjunker läskompetensen bland 15-åringar i Sverige drastiskt, vilket kan vara en av anledningarna att fokus har riktats mot den goda läsaren som förebild för läsutveckling. Hur en god läsare läser har i forskning och undervisningskoncept brutits ned till lässtrategier som kan läras ut, så att elever kan utveckla samma goda läsförmåga som förebilderna. Jag menar dock att frågan om hur goda läsare läser inte ger en tillräcklig bild av god läsförmåga. Minst lika viktig är frågan varför en god läsare läser. Svaret på den frågan berör faktorer som inre motivation, läsengagemang, personlig relevans, identitet och deltagande i sociala praktiker.

Dessa faktorer kommer jag att gå in på i mitt föredrag med exempel från en mindre studie om andraspråkspojkars attityd till skönlitterär läsning. I slutet dras några slutsatser av resonemanget för undervisningskontexten."