Eva Schough Tarandi och Anna-Karin Johansson
Eva Schough Tarandi och Anna-Karin Johansson

Eva Schough Tarandi (förstelärare, lärare i tyska, latin och människans språk) och Anna-Karin Johansson (lärare i franska och svenska) från Kungsholmens gymnasium genomför ett FoU-projekt inom ramen för Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), som drivs av bland annat Stockholms stad.

Abstract

I vår undervisning har vi uppmärksammat svårigheter att förstå och tillämpa korrekt form och användning av det direkta och det indirekta objektet. Efter en kartläggning av vad elever identifierar som objekt har vi gjort en intervention i form av en Learning Study i tre cykler, två i steg 3 och en i steg 4. Vårt lärandeobjekt är: Eleverna lär sig använda personliga pronomen i tredje person som direkt och indirekt objekt för att få ett mer levande och varierat språk.

Vi har upptäckt både likheter och skillnader i tyska och franska. Till exempel ligger fokus ofta på placering i franska och i tyska mer på form. Vi har gått igenom elevtexterna ur olika aspekter, dels utifrån i vilken utsträckning eleverna använder objektpronomen, dels hur korrekt de använder dessa. Vi har även gjort en holistisk bedömning av texterna och jämfört hur de förhåller sig till de i vår studie använda kritiska aspekterna. Elevtexterna är alltså våra för- och eftertest. Dessa består av en uppgift, en bildserie, som vi hoppas gör att eleverna känner behov av att använda pronomen för att få ett mer levande och varierat språk.

Vi står nu inför en genomgång av hela vårt material för att göra en större analys. I samband med vårt seminarium hoppas vi få lite input och inspiration hur vi kan analysera materialet inför den artikel som vi ska skriva i höst.