Språksprånget är en kompetensutvecklingsinsats för lärare som undervisar i moderna språk. Moduler inom fyra olika områden utarbetas av lärosäten i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet.

Den första modulen Muntlig språkutveckling är nu färdig och det är många vid Institutionen för språkdidaktik som på olika sätt deltagit i det arbetet. Det firar vi med ett seminarium som delvis bygger på en av texterna i modulen. Inbjudna talare är Klara Arvidsson och Fanny Forsberg Lundell från Romanska och klassiska institutionen, som medverkat i skrivandet.

 

Skolverkets film Språksprånget - en kompetensutveckling i moderna språk (tid 2:43).

Muntlig språkutveckling - fokus på formelstrukturer

Högre seminarium med Klara Arvidsson och Fanny Forsberg Lundell.

► Tisdag 26 mars kl 14.00-15.00 i sal D289, Södra Huset.

Klara Arvidsson och Fanny Forsberg Lundell.

Klara och Fanny kommer att presentera en del av det material som publicerats inom ramen för Språksprånget i moderna språk, närmare bestämt formelstrukturers roll för den muntliga språkutvecklingen i ett andraspråk.

De inleder med en allmän introduktion till begreppet som sådant för att sedan redogöra för den klassrumsforskning som gjorts i ämnet. Slutligen ger de, med utgångspunkt i forskningen, uppslag till möjliga klassrumsaktiviteter.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!