Högre seminariet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Forskning
  5. Högre seminariet
  6. Att få perspektiv på egna förgivettaganden

Att få perspektiv på egna förgivettaganden

Den 27 mars 2014 föreläste Barbro Westlund, lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik, om "Att få perspektiv på egna förgivettaganden - bedömning av elevers läsförståelse i två jämförda skolkulturer".

Barbro Westlund
Barbro Westlund

Att få perspektiv på egna förgivettaganden - bedömning av elevers läsförståelse i två jämförda skolkulturer
Universitetslektor Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Barbro Westlund disputerade i december 2013 med avhandlingen "Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår". Vid detta högre seminarium presenterade och diskuterade hon några av sina resultat i avhandlingen. Med utgångspunkt från studiens resultat problematiserades bland annat betydelsen av lärares metaspråk om läsförståelse och bedömning och vad tillkortakommanden i detta kan få för betydelse för utveckling av elevers läsförståelse.

Högre seminariet ISD
torsdagen den 27 mars 2014
Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Nästa ELE-konferens

Den andra ELE-konferensen skulle ha hållits vid Universitetet i Oslo i juni 2020, men med anledning av coronapandemin är den inställd.

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

DiVA vid Stockholms universitet

Sök efter publikationer i DiVA