Projektet syftar till att identifiera möjligheter och begränsningar för språkutvecklande arbete med studenter som läser en kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES.

Forskare

Dorota Lubińska, universitetslektor i språkdidaktik/svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Finansiering

Pågående projekt 2017-2020, delvis finansierad med en samverkanscheck från Stockholms universitet 2017-2018.