De nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare tas fram vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket. Provens syfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och vara till hjälp för lärare som sätter betyg på sfi-deltagare i slutet av kurserna B, C och D. Provgruppen som utvecklar dessa prov utgår från en kommunikativ och funktionell språksyn och utför ett omfattande kvalitetsstärkande arbete med utprövningar runt om i landet, samt uppföljningar och utvärderingar i samarbetare med forskare, verksamma lärare och skolledare.

Inom projektet arbetar flera anställda med teoretisk och praktisk utveckling och olika typer av studier relaterade till provverksamheten. Sofia Engman är projektledare för proven och Katrin Ahlgren är vetenskaplig ledare.

Forskning bedrivs även i flera olika samarbeten, såväl nationellt som internationellt. Projektet är knutet till ALTE (Association for Laungage Testers in Europe).

Finansiering

Projektet är finansierat av Skolverket och förlagt vid Institutionen för språkdidaktik från och med 2008.