Forskningsprojekt

Nästa ELE-konferens

Den andra ELE-konferensen kommer att hållas vid Universitetet i Oslo år 2020.

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitets forskningsdatabas

Sök i Stockholms universitets forskningsdatabas

DiVA vid Stockholms universitet

Sök efter publikationer i DiVA