Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

De olika forskningsprojekten vid Institutionen för språkdidaktik kan delas upp i följande kategorier:

Monica Axelsson om nyanlända elevers behov av stöd

Överflyttning av nyanlända måste stöttas

Monica Axelsson, professor vid Institutionen för språkdidaktik, berättar om nyanlända elevers behov av stöd, i samband med att nya rutiner nu införs i Stockholms stad.

För ytterligare information om projekten samt för information om avslutade och kommande forskningsprojekt, se våra forskarpresentationer: Våra forskare

För information om våra doktoranders avhandlingsprojekt, se deras presentationer: Doktorander

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Humanistiska fakultetens forskarskola

e-publicering, DiVA, mallar

Stockholms universitetsbibliotek

dina rättigheter som doktorand

Universitets- och högskoleverkets doktorandhandbok

su:s forskning presenteras

Öppna föreläsningar SU