Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

Forskningsområden

Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.

Praxisnära forskning kopplad till skolutvecklingsfrågor

Praxisnära forskning i samverkan med kommuner är en viktig del av forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Institutionen för språkdidaktik. Ett omfattande nätverk med partnerområden deltar i lärarutbildningen och våra forskningsområden har starka kopplingar till kommunernas skolutvecklingsfrågor.

Institutionens fristående enhet Nationellt centrum för svenska som andraspråk erbjuder en god kontaktyta gentemot kommunerna. Genom kompetensutveckling bidrar Nationellt centrum till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling i skolorna.

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Humanistiska fakultetens forskarskola

e-publicering, DiVA, mallar

Stockholms universitetsbibliotek

dina rättigheter som doktorand

Universitets- och högskoleverkets doktorandhandbok

su:s forskning presenteras

Öppna föreläsningar SU