Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Nobel Prize Museum 190522

Är du snart färdig lärare?

Är du snart färdig lärare? Säker på allt? Kanske inte?! Kom till Nobel Prize Museum på en inspirationskväll för lärarstudenter som är i slutet av sin utbildning. Onsdagen den 22 maj. Boka biljett!

Webinar om Minor Field Studies

Webinar om Minor Field Studies

Vill du göra en fältstudie utomlands? Inom ramen för ditt självständiga arbete kan du ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium för att samla in data i ett låg- eller medelinkomstland.

UKÄ

UKÄ utvärderar lärarutbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar regelbundet alla högskoleutbildningar i landet. Nu har förskollärar- och grundlärarprogrammen vid Stockholms universitet utvärderats. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa om vad det innebär.