Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Skolvärlden - puff

Nedskärningar slår hårt mot sva-elever

Bristen på utbildade sva-lärare i svensk skola är ett allvarligt problem, skriver Anna Kaya och Karin Sandwall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk i en debattartikel i Skolvärlden.

Lisbon

Internationell studentkonferens i Lissabon

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att delta i en internationell konferens i Lissabon i sommar, där du får träffa och samarbeta med studenter från olika länder. Ansök senast 10 januari.

Kom ihåg att tacka ja

Antagningsbesked till vårterminen 2020

Nu har det första antagningsbeskedet (urval 1) till kurser och program vårterminen 2020 publicerats. Det är viktigt att du tackar ja senast 16 december, eftersom ett uteblivet ja-svar tolkas som ett nej.

Sen anmälan

Gör en sen anmälan till vårterminen

Från den 13 december kan du göra en sen anmälan till vårterminen 2020. Vid Institutionen för språkdidaktik ligger utbildningsfokus på den språkdidaktiska kompetensen.