Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
VT21

Fortsatt webbaserad undervisning i vår

Vid Institutionen för språkdidaktik kommer vi att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. Du som ska studera hos oss då får mer information i december.

Sari - puff

Miljoner till forskning om förskoleklassen

Vetenskapsrådet har beviljat Högskolan Dalarna 6 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt om förskoleklassen. Sari Vuorenpää vid Institutionen för språkdidaktik är medverkande forskare.

Modersmål, minoriteter och mångfald - puff

Ny bok riktar ljuset mot modersmålsämnet

En ny antologi behandlar såväl det positiva med modersmålsämnet som de utmaningar förskola och skola står inför. Fyra medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik bidrar med olika perspektiv.