Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
VT21

Fortsatt webbaserad undervisning i vår

Vid Institutionen för språkdidaktik kommer vi att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. Du som ska studera hos oss kommer att få mer information i december.

Maria Nilsson

Många elever känner oro att prata engelska

Forskaren och lärarutbildaren Maria Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik visar i sin avhandling att tjugo procent av eleverna i årskurs 2-5 känner sig ängsliga på lektionerna i engelska.

Christina Hedman - puff

Modersmål behöver få mer plats i skolorna

Med anledning av politiska förslag om att lägga ner modersmålsundervisningen medverkar professor Christina Hedman vid Institutionen för språkdidaktik i ett inslag på SVT Nyheter.

Information inför ny termin

Webbaserad undervisning i höst

På grund av coronapandemin är undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik webbaserad under hela höstterminen. På vår välkomstsida kan du läsa mer om vad som gäller i höst.