Välkommen till informationsmöte där Studentavdelningen berättar om fältstudieprogrammet Minor Field Studies (MFS), för dig som studerar vid Stockholms universitet.

Anmälan krävs: Minor Field Studies - anmälan till informationsmöten 2017
Vid för få anmälningar ställs mötet in, redan anmälda deltagare meddelas per e-post.

Mötet hålls på svenska.

Kontakt: Helena Björck, Studentavdelningen, e-post: mfs@su.se

Andra utlysningen av MFS-stipendier inför våren 2018 är öppen 13 november - 8 december 2017.