Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Erik Cardelús

Med språkkunskaper öppnas sinnet

Varför väljer så många bort språkstudier? Det frågar sig Erik Cardelús, fil dr och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Lärarjouren

Utvecklande och meningsfullt extraarbete

Lärarjouren rekryterar nu ambitiösa lärarvikarier till höstterminen 2016. Arbetet är en fantastisk möjlighet att utvecklas inom dina ämneskunskaper.

Karin Sandwall

Vi vill hitta sätt att närma oss ämneslärarna

Hur kan ämneslärare göra språket i undervisningen mer tillgängligt för alla elever, även nyanlända? Det vill Nationellt centrum för svenska som andraspråk ta reda på.

Kristina Danielsson

Så kan lärare utveckla ämnesinnehållet

Hur kan lärarens olika sätt att uttrycka sig på utveckla innehållet i klassrummet? Kristina Danielsson, professor i läs- och skrivutveckling, ger exempel på sin forskning om detta.