Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Viktig information inför HT16

Undrar du över något inför terminsstarten?

Nu börjar snart höstterminen 2016 vid Stockholms universitet. På vår webb hittar du viktig information för dig som ska studera vid Institutionen för språkdidaktik (ISD).

VFU i utlandet - puff

Vill du göra din VFU utomlands?

Är du grundlärarstudent kan du ansöka om att förlägga din VFU II eller VFU III utomlands. Är du ämneslärarstudent är det VFU II du kan göra utomlands. Sista ansökningsdag är 15 september.

Ylva Falk

Vad är tredjespråksinlärning?

I Språklärarpodden berättar Ylva Falk, lektor i svenska som andraspråk, om tredjespråksinlärning. Hur skiljer sig tillägnandet av ett tredjespråk från tillägnande av modersmålet eller ett andraspråk?