Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Yvonne Hallesson - puff

Elever behöver stöttning för att förstå texter

Många elever lämnas ofta att på egen hand förstå sakprosatexter, visar en ny studie av Yvonne Hallesson. Enligt forskaren borde lärarna istället hjälpa eleverna mer med texten.

Karin Sandwall

Alla får ett gemensamt förhållningssätt

I ett långsiktigt samarbete mellan Hultsfreds kommun och Nationellt centrum för svenska som andraspråk utbildas samtliga lärare och skolledare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Singapore - puff

Fantastisk möjlighet att göra VFU i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal har nu studenter på Grundlärarprogrammet möjlighet att genomföra kursen VFU III i Singapore sommaren 2016. Sista ansökningsdag är 1 oktober.