Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Frescati Södra Huset

Institutionen för språkdidaktik har flyttat

Under sommaren har Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet flyttat till plan 9 i hus E i Södra Huset. Välkommen att besöka oss där.

Vill du delta i mottagandet av utbytesstudenter?

Knyt internationella kontakter och träna språk

Vi söker lärarstudenter som vill engagera sig i utbytesstudenter genom att vara fadder, delta i välkomstfika eller arrangera aktiviteter. Du får nya perspektiv på dina studier och tränar dig i språk.

Singapore - puff

Fantastisk möjlighet att göra VFU i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal har nu studenter på Grundlärarprogrammet möjlighet att genomföra kursen VFU III i Singapore sommaren 2016. Sista ansökningsdag är 30 september.

Monica Lindvall - puff

Inte bara svenska på språkintroduktionen

- Det är viktigt att nyanlända elever på gymnasiets språkintroduktion inte bara lär sig svenska, menar Monica Lindvall, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.