Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Minor Field Studies - puff

Skriv examensarbetet i ett utvecklingsland

Sök ett Mindre Fältstudiestipendium och samla in material i utvecklingsland till ditt självständiga arbete. Senast 15 november kan du söka för våren 2015.

Nyanländas lärande, Skolverket - puff

Ökade kunskaper om nyanlända elever

Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning ger en kompetensutveckling för skolteam. Anmälan senast 31 oktober.

Barbro Westlund - puff

Hon vill prioritera barns läsförståelse

Vid den årliga bokmässan i Göteborg intervjuades läsforskare Barbro Westlund vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, av SVT Forum.

Dags för val inom Lärarprogrammet inför VT15

Hög tid för kursval inom Lärarprogrammet

Det är nu hög tid att göra kursval inom Lärarprogrammet inför VT15. Valet gäller dig som antogs före hösten 2011. Kontakta snarast din studievägledare om du ännu inte gjort dina val.