Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Magisterpromotion

Ansök om din lärarexamen i god tid

Du som tar ut en lärarexamen på avancerad nivå inbjuds till en magisterpromotion. För att delta i höstens högtid måste du ha lämnat in din examensansökan innan den 30 juni.

Ylva Falk

Vad är tredjespråksinlärning?

I Språklärarpodden berättar Ylva Falk, lektor i svenska som andraspråk, om tredjespråksinlärning. Hur skiljer sig tillägnandet av ett tredjespråk från tillägnande av modersmålet eller ett andraspråk?

Erik Cardelús

Med språkkunskaper öppnas sinnet

Varför väljer så många bort språkstudier? Det frågar sig Erik Cardelús, fil dr och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Karin Sandwall

Vi vill hitta sätt att närma oss ämneslärarna

Hur kan ämneslärare göra språket i undervisningen mer tillgängligt för alla elever, även nyanlända? Det vill Nationellt centrum för svenska som andraspråk ta reda på.

Kristina Danielsson

Så kan lärare utveckla ämnesinnehållet

Hur kan lärarens olika sätt att uttrycka sig på utveckla innehållet i klassrummet? Kristina Danielsson, professor i läs- och skrivutveckling, ger exempel på sin forskning om detta.