Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Bild från läsesal i Studentpalatset. Texten TYST syns i bakgrunden.

Behöver du hjälp att hantera din pluggstress?

Studenthälsans stresshanteringskurs riktar sig till dig som har börjat fundera kring vad stressen betyder i ditt liv. Kan man påverka sin förmåga att tåla stress? Olika tekniker presenteras. Kursen ges i Studentpalatset.

Lärarstudenter från Helsingfors

Stimulerande utbyte mellan lärarutbildningar

Stockholms universitets lärarutbildningar har haft besök av en grupp svenskspråkiga lärarstudenter från Helsingfors. Syftet med besöket var att utveckla ett framtida samarbete mellan universiteten.

Tore Nilsson - puff

Pedagogisk ambassadör under 2017

Tore Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik är en av 2017 års pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet. I sitt projekt vill han ta fram former för mobilt lärande inom lärarutbildning.

Monica Axelsson - puff

Drömmer om samarbete kring nyanlända

Forskaren Monica Axelssons dröm är att alla samarbetar kring de nyanlända eleverna. I en webbfilm berättar hon om hur man kan stötta barn och ungdomar som lär sig svenska som andraspråk.