Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Nyanländas lärande, Skolverket - puff

Ökade kunskaper om nyanlända elever

Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning ger en kompetensutveckling för skolteam. Anmälan senast 31 oktober.

Marco Zappa

Ger workshop om dialekter

Marco Zappa, etno-jazzmusiker från Schweiz, ger den 21 oktober en workshop i Språkstudion. Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet är välkomna. Ingen föranmälan.

Barbro Westlund - puff

Hon vill prioritera barns läsförståelse

Vid den årliga bokmässan i Göteborg intervjuades läsforskare Barbro Westlund vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, av SVT Forum.

Inger Lindberg och Björn Kindenberg - puff

- En utredare utan sakkunskap

Professor Inger Lindberg och projektledare Björn Kindenberg vid Stockholms universitet riktar kritik mot den utredning som ligger till grund för förslaget om betyg från årskurs fyra.

Dags för val inom Lärarprogrammet inför VT15

Hög tid för kursval inom Lärarprogrammet

Det är nu hög tid att göra kursval inom Lärarprogrammet inför VT15. Valet gäller dig som antogs före hösten 2011. Kontakta snarast din studievägledare om du ännu inte gjort dina val.