Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Bli mentor

Meriterande extraarbete av betydelse

Varför inte hjälpa en student med funktionsnedsättning genom att vara mentor? Arbetstiden är cirka 1-2 timmar per vecka. Du får ersättning per timme.

Lärarstudenter från Helsingfors

Stimulerande utbyte mellan lärarutbildningar

Stockholms universitets lärarutbildningar har haft besök av en grupp svenskspråkiga lärarstudenter från Helsingfors. Syftet med besöket var att utveckla ett framtida samarbete mellan universiteten.

Tore Nilsson - puff

Pedagogisk ambassadör under 2017

Tore Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik är en av 2017 års pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet. I sitt projekt vill han ta fram former för mobilt lärande inom lärarutbildning.

Monica Axelsson - puff

Drömmer om samarbete kring nyanlända

Forskaren Monica Axelssons dröm är att alla samarbetar kring de nyanlända eleverna. I en webbfilm berättar hon om hur man kan stötta barn och ungdomar som lär sig svenska som andraspråk.