Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Dags för val inom Lärarprogrammet inför VT15

Dags för kursvalet inom Lärarprogrammet

Det är nu dags att göra kursval inom Lärarprogrammet inför VT15. Valet gäller dig som antogs före hösten 2011. Kontakta din studievägledare om du behöver hjälp.

Nyanländas lärande, Skolverket - puff

Ökade kunskaper om nyanlända elever

Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning ger en kompetensutveckling för skolteam. Anmälan senast 15 oktober.

Skolforum 2014 - puff

Program för dig som är lärarstudent

Skolforum 2014 innehåller ett program som många lärarstudenter efterfrågar: digitalisering, yrkesetiska frågor, introduktionsåret... Välkommen till Stockholmsmässan den 27-28 oktober.

Bitr lektor i svenska med didaktisk inriktning sökes

Institutionen för språkdidaktik är en relativt ung institution som präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö där till exempel andraspråksperspektiv, multimodalitet och IKT har en stark ställning. Nu söker vi en biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning. Sista ansökningsdag är 1 oktober.