Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Frescati Södra Huset

Institutionen för språkdidaktik flyttar uppåt

Under sommaren flyttar Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet upp till plan 9 i Hus E i Södra Huset. Från och med den 10 augusti är du välkommen dit.

Vill du delta i mottagandet av utbytesstudenter?

Knyt internationella kontakter och träna språk

Vi söker lärarstudenter som vill engagera sig i utbytesstudenter genom att vara fadder, delta i välkomstfika eller arrangera aktiviteter. Du får nya perspektiv på dina studier och tränar dig i språk.

Singapore - puff

Fantastisk möjlighet att göra VFU i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal har nu studenter på Grundlärarprogrammet möjlighet att genomföra kursen VFU III i Singapore sommaren 2016. Sista ansökningsdag är 1 oktober.