Programansvarig institution tilldelas utifrån studentens val av studiegång.
Är du osäker på vilken som är din programansvariga institution?
Se Lärarutbildningsportalen

Utbildningsadministratörerna vid Institutionen för språkdidaktik svarar på frågor som rör den administrativa hanteringen av kurser och program, såsom registreringar, betygsrapporteringar och studieavbrott.

Infocenter i Studenthuset erbjuder central service

I Infocenter, som ligger på entréplan i Studenthuset, kan du som student få svar på frågor som rör antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg och allmänna frågor: Infocenter