• Lovisa Wendefors
  Att arbeta med fonologisk medvetenhet: En kartläggning av en skolas sätt att arbeta med fonologisk medvetenhet i förskoleklass och årskurs ett
  Studentpresentation
  Handledarens kommentar (publiceras här snart...)
  Uppsatsen i DiVA
   
 • Klara Arvidsson
  Gymnasieelevers upplevelse av språkängslan under fransklektioner

  Studentpresentation
  Handledarens kommentar (publiceras här snart...)
  Uppsatsen i DiVA (länkas här snart...)