Du som redan är lärare kan nu fördjupa dig i språkdidaktik. De fristående kurserna på grundnivå ges vårterminen 2016. Anmäl dig senast 15 oktober.
Lär dig mer om läs- och skrivundervising, språkdidaktik eller flerspråkighet i vår. Fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå ges vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.


Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet erbjuder våren 2018:

Kompetensutveckling i läs- och skrivundervisning

Dessa fyra kurser riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kurserna ger tillsammans behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6 och kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

Kompetensutveckling i språkdidaktik, flerspråkighet och andraspråksundervisning

Våra kurser i språkdidaktik behandlar en mängd aspekter och faktorer som kan påverka förhållandet mellan språkundervisning och språkinlärning. Vi ger även kurser inom flerspråkighet och andraspråksundervisning, på grundnivå med fokus på flerspråkiga barn i förskolan och på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen med inriktning mot språk.

Anmäl dig via antagning.se

Kurserna är öppna för anmälan mellan 15 september - 16 oktober 2017.

Följ länkarna ovan till Stockholms universitets utbildningsdatabas. Där klickar du på knappen Ansökan för VT 2018, du och din ansökan landar då på antagning.se