Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och även att söka externa medel. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Stockholm.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha doktorsexamen i ett ämne av relevans för fältet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och därtill framstående vetenskapliga meriter inom inriktningen. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Vidare krävs dokumenterade kunskaper i engelska på godtagbar akademisk nivå. Innehavaren bör vidare ha sådana färdigheter i svenska (alternativt annat nordiskt språk) som krävs för samarbete inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort i enlighet med beskrivningen ovan om huvudsakliga arbetsuppgifter.