Utbildning

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi bedriver undervisning inom lärarutbildningen och erbjuder även fristående kurser och olika former av kompetensutveckling. Våra huvudområden är språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Besök oss gärna i Södra huset i hus E på plan 9.

Studentadministration i coronatider

Vi bedriver nu undervisning via webb

På grund av coronapandemin är lokalerna på campus bara öppna för anställda. Du kan därför inte besöka våra studievägledare och utbildningsadministratörer.

Sluta skjuta upp

Utveckla strategier för att komma igång

Studenthälsans grupp Sluta skjuta upp! riktar sig till dig som har problem med prokrastinering i ditt studiearbete. Fram till den 15 juni träffas gruppen en gång i veckan via Zoom. Välkommen att vara med!

VFU - den viktiga praktiken

VFU - Utbildningspuff

En del av lärarutbildningen görs på förskola eller skola. VFU:n är en obligatorisk och viktig del av din utbildning till lärare. Det är då praktik och teori knyts samman.

Färdiga lärare får diplom

Magisterpromotion - Utbildningspuff

Du som tar ut en lärarexamen inbjuds samma år till en magisterpromotion där du får ta emot ett diplom. Ansök i god tid om ditt examensbevis.

Studentadmin i coronatider
Dagens schema vid Institutionen för språkdidaktik
Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Lilian Thuram om rasism

Stockholms universitets hedersdoktor Lilian Thuram svarar på frågan om hur han ser att lärare i Sverige kan arbeta mot rasism. (Film: Nicole Thorén)