VAL

VAL - Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Stockholms universitet och sju andra lärosäten har regeringens uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL. Projektet vänder sig till dig som är verksam lärare med tidigare högskoleutbildning men saknar lärarexamen.

• Läs mer på Lärarutbildningsportalen:
VAL - Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Kurssidor - VAL

Information inför hösten 2020

Kontakt VAL

val@su.se
08-1207 6769
Telefontid: måndag & torsdag 9-11

Postadress:
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Vidareutbildning av lärare (VAL)
106 91 Stockholm