Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för språkdidaktik har sedan 2008 utbildning på forskarnivå och deltar i flera nationella och regionala forskarskolor.

Våra kurser på forskarnivå riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men vi välkomnar, i mån av plats, alla behöriga och intresserade studenter.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

För att uppnå en doktorsexamen krävs fyra läsår för den som på heltid ägnar sig åt utbildning på forskarnivå. Studierna omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Studietiden för en licentiatexamen är två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 45 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 75 högskolepoäng.

Studierektor forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore nilsson@isd.su.se
08-1207 6736, rum E938

Utbildningsadministratör

Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683, rum E968