Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Den kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud eller skräddarsys efter behov och beställning.

Exempel på fortbildningsområden är bedömning, läs- och skrivutveckling, läsförståelse, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning och ämnesdidaktik för lärare i engelska och moderna språk.

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den grundläggande högskoleutbildningen som bygger på ett avtal mellan institutionen och en arbetsgivare. Utbildningen kan ge högskolepoäng.

Kurssidor - uppdragsutbildningar

Aktuella uppdragsutbildningar

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar?

För information eller upphandling av uppdragsutbildningar vid Institutionen för språkdidaktik, kontakta vår studierektor:
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

För information om övrig uppdragsutbildning, ej poänggivande, kontakta föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk:
Sofia Engman
sofia.engman@andrasprak.su.se
08-1207 6756
www.andrasprak.su.se