Kursen ges av Institutionen för språkdidaktik i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet och Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Aktuell kursinformation, schema med mera finner du på Svenska som andraspråkskursernas egen webb:
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning, 7,5 hp

Kursen är inställd HT18 pga för få sökande.