Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Den kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud eller skräddarsys efter behov och beställning.

Exempel på fortbildningsområden är bedömning, läs- och skrivutveckling, läsförståelse, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning och ämnesdidaktik för lärare i engelska och moderna språk.

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den grundläggande högskoleutbildningen som bygger på ett avtal mellan institutionen och en arbetsgivare. Utbildningen kan ge högskolepoäng.

Kurssidor

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar?

För information eller upphandling av uppdragsutbildningar vid Institutionen för språkdidaktik, kontakta vår studierektor:
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

För information om övrig uppdragsutbildning, ej poänggivande, kontakta föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk:
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
08-1207 6707, 073-270 4318
www.andrasprak.su.se