Kursplan  |  Betygskriterier
Kurslitteratur (för ettämneslärare)  |  Kurslitteratur (för tvåämneslärare)

För kursinformation, schema m.m. - se kurssidan för USU1SK delkurs 4