Sommarkurser

Sommarkurser

Sommarkurser 2019

Institutionen för språkdidaktik ger fyra sommarkurser som vänder sig till verksamma lärare och studenter antagna till lärarprogrammet. Du som blivit antagen till sommarterminen 2019 behöver aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. Mer information hittar du på din kurssida:

 • Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp - US158F
  Kursen vänder sig till verksamma lärare och studenter antagna till lärarprogrammet men ger inte undervisningsbehörighet i engelska. Kursens syfte är att du ska utveckla din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning på olika nivåer i skolan. Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska.
 • Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp - US261F
  Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning.
 • Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp - US262F
  Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska.​ I kursen betonas olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle.
 • SVAI: Språk, undervisning och lärande, 7.5 hp - USS104
  Kursens primära målgrupp är redan verksamma lärare och den ingår i det första av tre kurspaket som i slutändan är behörighetsgivande i svenska som andraspråk. Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv, bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.